Neoprávněné podnikání

Neoprávněné podnikání si můžeme vysvětlit jako provozování určité činnosti za účelem výdělku bez potřebného živnostenského oprávnění. 
Neoprávněné podnikání je trestný čin a pokuta může činit i jeden milion korun. Při určování výše pokuty se přihlíží k rozsahu škody, které fyzická nebo právnická osoba svým neoprávněným podnikáním způsobila. 
Chat on WhatsApp