Nekoncesovaná živnost

Živnost je podnikatelská činnost provozovaná pod vlastním jménem na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku.
Fyzická i právnická osoba, která chce podnikat, musí získat oprávnění (živnost). Nekoncesované živnosti vznikají na základě ohlášení. Jedná se o řemeslné živnosti, volné živnosti a vázané živnosti. Není k nim třeba žádné speciální povolení, jako je tomu v případě koncesovaných živností, které má zájem regulovat přímo stát. 
Chat on WhatsApp