Slovník důležitých pojmů

Nekalá soutěž

Za nekalou soutěž se označuje stav, kdy daný subjekt jedná v rozporu s dobrými mravy.

Tento subjekt je účastníkem hospodářské soutěže a může mít podobu fyzické i právnické osoby. Pokud svým nečestným jednáním ublíží ostatním soutěžitelům nebo klientům, jedná se nekalou soutěž. O tom, zda byly podmínky porušeny, rozhoduje soud. Nekalou soutěž upravuje a definuje občanský zákoník. Například mezi nekalou soutěž se považuje:

  • klamavé označování zboží a služeb
  • podplácení
  • porušení obchodního tajemství
  • klamavá reklama
  • vyvolání nebezpečné záměny

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Nahoru