Monistický systém

Monistický systém je kombinovaný typ vnitřního řízení akciových společností, který je založen na jediném orgánu, jehož výkonní členové jsou pověření statutární a kontrolní činností. 
Dualistický systém je postaven na představenstvu a dozorčí radě, kdežto monistický systém sestává ze správní rady a statutárního ředitele. Hlavní výhody jsou menší finanční náročnost, jednodušší organizace.   
Chat on WhatsApp