Slovník důležitých pojmů

Monistický systém

Monistický systém je kombinovaný typ vnitřního řízení akciových společností, který je založen na jediném orgánu, jehož výkonní členové jsou pověření statutární a kontrolní činností. 

Dualistický systém je postaven na představenstvu a dozorčí radě, kdežto monistický systém sestává ze správní rady a statutárního ředitele. Hlavní výhody jsou menší finanční náročnost, jednodušší organizace.   

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Nahoru