Likvidace firmy

Zrušení společnosti s likvidací upravuje zákon § 70 obchodního zákoníku a její vstup do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku.
Obchodní společnost je ukončena v době, kdy nemá ekonomické, věcné ani právní pokračování. V první řadě musí být nejdříve ukončena hospodářská činnost. Také je potřeba vyrovnat všechny hospodářské závazky, které firmu vážou s obchodními partnery. Může se jednat například o stát, zaměstnance nebo dodavatele. Proces celé likvidace firmy končí tím, že je vypořádán vztah mezi společností a jejími společníky. 
Chat on WhatsApp