Konkurs

Konkurs představuje jeden ze způsobů, jak řešit insolvenci subjektu (majetkový úpadek). Jedná se o speciální soudní řízení, ve kterém se majetek dlužníka rozprodá, a z výtěžku se vyplatí věřitelé.
O konkursu rozhoduje insolvenční soud, který ustanoví insolvenčního správce. Ten jedná a dohlíží na celý průběh splácení závazků vůči věřitelům. Účelem je uspokojit všechny věřitele a vyplatit je. Dalšími způsoby, jak vyřešit insolvenci, mohou být reorganizace nebo oddlužení. 
Chat on WhatsApp