Koncesní listina

Koncesní listina kdysi sloužila jako doklad, který potvrzoval oprávnění k provozování koncesované živnosti. 
Od 1. července 2008 slouží k potvrzení živnostenského oprávnění pouze výpis z živnostenského rejstříku. K poslednímu dni června 2008 se datuje zrušení nejen koncesní listiny, ale také živnostenského listu. Do této doby byla upravována živnostenským zákonem. Podnikatelům musela být vydána do patnácti dnů (od právní moci o udělení koncese) příslušným živnostenským úřadem. 
Chat on WhatsApp