Komanditní společnost

Komanditní společnost představuje právnickou osobu, která se řadí mezi osobní obchodní společnosti. Upravuje ji zákon o korporacích. 
Společníci v komanditní společnosti se nazývají komanditisté (ručí za závazky do výše svého nesplaceného vkladu) a komplementáři (ručí celým svým majetkem). Zajímavostí je, že pokud název firmy obsahuje jméno komanditisty, ručí tento člověk za závazky společnosti také celým svým majetek stejně jako komplementáři. 
Chat on WhatsApp