Kmenový list

Kmenové listy patří mezi cenné papíry. Představují podíl na určité společnosti s ručením omezeným (s. r. o.). Aby mohla společnost kmenový list vydat, musí mít tuto skutečnost výslovně uvedenou ve své společenské smlouvě. Kmenový list je vždy vydáván k určitému podílu. Pokud je tedy v dané s. r. o. pouze jeden podíl vlastněný jedním společníkem, vydá společnost jeden kmenový list. Výhodou je jeho snadná převoditelnost na jinou osobu.
Každý kmenový list je tzv. cenným papírem na řad – to znamená, že jméno vlastníka je na něm přímo uvedeno. Kromě toho kmenový list mj. obsahuje tyto informace: 
identifikace společníka,
identifikace společnosti,
označení podílu, ke kterému je kmenový list vydán,
označení kmenového listu,
číslo kmenového listu, 
podpis jednatele nebo jednatelů s. r. o.
Chat on WhatsApp