Jednatel

Jednatel je osobou, která oficiálně vystupuje za firmu. Představuje statutární orgán u společnosti s ručením omezeným.
Tuto osobu jmenuje valná hromada a počet jednatelů není omezen pouze na jednoho člověka. Jednatel je zodpovědný za hospodaření firmy a zároveň jí reprezentuje, přestože nemusí být majitelem. Tato funkce se neslučuje se zasedáním v dozorčí radě nebo s vykonáváním stejné pozice pro jinou společnost. Jednatel pravidelně informuje valnou hromadu o výsledcích firmy. 
Chat on WhatsApp