Insolvence

Insolvencí se označuje stav, kdy právnická nebo fyzická osoba není schopná plnit své závazky a nachází se v úpadku. 
Přestože se dlužník snaží o splacení dluhu, není toho schopen. Tato situace se zpravidla řeší konkursem, reorganizací nebo oddlužením. Během konkursu se majetek dlužníka zpeněží a výtěžek se rozdělí mezi věřitele. Během oddlužení splácí dlužník pravidelně částky, které jsou mu strhávány ze mzdy. Při reorganizaci se pohledávky věřitelů poplatí z výnosu podniku, který stále funguje, ale vnitřní nastavení se řídí novými pravidly.
Chat on WhatsApp