IČO

V českém prostředí se jedná o unikátní osmimístné číslo, které slouží jako identifikační pro právnické i fyzické osoby. IČO se v tuzemsku používá již od roku 1989.
Do té doby plnilo stejnou funkci rodné číslo. Každé číslo je unikátní – to znamená, že nesmí být nově přiděleno žádnému jinému subjektu, aby nedošlo k jeho záměně. Pravidlo se vztahuje i na subjekt, který již zanikl. V dalších státech Evropské unie existují obdobná identifikační čísla. Výjimku tvoří fyzické osoby, které se zabývají tvůrčí činnosti nebo zprostředkovávají činnost pro stavební spořitelny. Nepřiděluje se jim IČO, ale vystupují pod svým rodným číslem.  
Chat on WhatsApp