IČO

Jde o zkratku slov Identifikační Číslo Osoby. Používá se k identifikaci a odlišení jednotlivých právnických osob a podnikajících fyzických osob. Každý subjekt může mít pouze jedno takové číslo. V České republice je toto číslo osmimístné a pro každý subjekt zcela unikátní. (Pozor, IČO ve smyslu Identifikační Číslo Organizace se používalo v minulosti a dnes už jej český zákon nezná.)


IČO potřebuje každý, kdo chce v České republice podnikat, tedy právnické osoby a fyzické osoby zapsané v živnostenském nebo obchodním rejstříku. Kromě všech podnikatelů a společností ho potřebují také například družstva a spolky, nestátní neziskovky, organizační složky státu, obce a kraje nebo vysoké školy.
Každý podnikatel podle zákona musí toto číslo uvést na e-shopu, v provozovně a na účetních dokladech.
Chat on WhatsApp