Slovník důležitých pojmů

IBAN

Zkratkou IBAN se označuje International Bank Account Number. Jedná se o mezinárodní číslo bankovního účtu. 

IBAN tedy slouží pro mezinárodní převody plateb. IBAN je využíván v rámci celé Evropské unie, ale také ho používají některé další státy. Skládá se z číslic a velkých písmen. Maximálně může obsahovat 34 znaků. V elektronické verzi je důležité do něj nepřidávat mezery. 

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Nahoru