Fyzická osoba

Fyzická osoba se často označuje zkratkou FO. Tento pojem je potřeba oddělovat od právnické osoby, tedy právních subjektů. 
Je to označení pro všechny lidi, kteří mají dvojí právní způsobilost. První způsobilostí je právní subjektivita a druhou způsobilost k právním úkonům. Právní subjektivita znamená, že má člověk různá práva a povinnosti. Vzniká narození a zaniká úmrtím.  
Způsobilost k právním úkonům vzniká dosažením věku 18 let nebo uzavřením manželství (minimální věk 16 let). Znamená to, že člověk má možnost zřizovat, rušit a měnit své právní vztahy. Jedinec tímto jednáním nabývá práva a zavazuje se k právním povinnostem. 
Chat on WhatsApp