Fúze

Fúze je v podstatě sloučení dvou nebo více společností do jedné. Upravuje ji zákon o přeměnách obchodních společností a družstev.
Nalezneme zde například pravidlo, že fúzi je možné uskutečnit pouze v rámci společností se stejnou formou. K fúzi nejčastěji dochází z těchto dvou důvodů:
Fúze neznamená rozdělení společnosti a také ji nelze provést v případě odštěpení pouze některé části. 
Chat on WhatsApp