Evropská společnost

Evropská společnost se někdy nazývá jen zkratkou SE, což je anglická zkratka pro Societas Europaea. 
V podstatě se jedná o nadnárodní kapitálovou společnost, která musí splňovat podmínky Evropské unie. Obchodníkům může tento typ společnosti přinášet řadu výhod, které plynou z možnosti uzavírání dohod s ostatními podnikateli členských států Evropské unie. 
Evropská společnost je tedy určitá forma akciové společnosti, která má možnost působit v rámci celé Evropské unie. Může sídlit v jakémkoliv členském státu a je možné toto místo libovolně měnit. Vyplatí se volba státu s nejmenším daňovým zatížením. 
Chat on WhatsApp