Dualistický systém

Dualistický systém (neboli zákon o obchodních korporacích) je vnitřní systém společnosti, kterou představenstvo vede a je jejím zároveň statutárním orgánem. 
Důležitým pojem dualistického systému je valná hromada. Jedná se o shromáždění všech akcionářů společnosti, kteří rozhodují o založení společnosti. Dále rozhodují například o změnách stanov, rozdělení zisku, účetní závěrce atd. Mají za úkol také zvolit členy představenstva s funkčním obdobím na 3 roky. 
Dále působí v dualistickém systému tzv. dozorčí rada. Ta dohlíží na výkon představenstva a kontroluje činnost společnosti. Například dohlíží na účetnictví, ale i jiné doklady. Členy volí a odvolává valná hromada, pokud stanovy neurčí jinak. Dozorčí rada má minimálně 3 členy a funkční období pro každého z nich je 3 roky. 
Chat on WhatsApp