Družstvo

Družstvo se dříve označovalo jako společenství. 
Jedná se o formu sdružování libovolného počtu osob, kdy všichni jednají za společným účelem. Navzájem podporují své členy, třetí osoby nebo kompletní podnikání. V České republice upravuje v současné době činnost družstev zákon o obchodních korporacích. Družstvo musí mít nejméně 3 členy a každý člen se podílí na zákadním kapitálu družstva členským vklade. Aby mohlo družstvo vzniknout, je nutné písemné prohlášen podle § 560 odst. 1 nebo odst. 2 a splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu, nestanoví-li tento zákon, že ke vzniku členství je též potřeba vznik pracovního poměru. Výše základního vkladu je pro všechny družstva stejná.
Chat on WhatsApp