Dohoda o plné moci

Dohoda o plné moci je potvrzení, že došlo ke vzniku smluvního zastoupení.
Osoba, která tímto aktem nabyla plnou moc, se nazývá „zmocněnec“. Druhá osoba, kterou svou plnou moc uděluje je označována jako „zmocnitel“. Dohoda o plné moci neboli dohoda o zastoupení je dvoustranným právním jednáním. Dohodu o plné moci tedy vzniká tzv. smluvní zastoupení. To znamená, že zástupce zastoupeného může jeho jménem jednat v předem stanovených situacích. 
Chat on WhatsApp