Dluhopisy

Dluhopis je druhem cenných papírů. Nejčastěji se jedná o obligace a bondy. Vyjadřují závazek mezi emitentem (stát, samospráva nebo korporace) a věřitelem. 
Dluhopis představuje formu půjčky, kterou musí věřitel k určitému datu splatit včetně stanovených úroků. Existuje několik druhů dluhopisů. Dělí se například podle výše rizika, emitenta, doby, kdy se částka splatí, jakým způsobem jsou úročeny atd. Nejméně rizikové bývají obecně státní dluhopisy, tedy za předpokladu, že má daný stát stabilní ekonomiku. 
Chat on WhatsApp