Dividenda

Výnos z akcie se nazývá dividenda. Akcionářům se vyplácí dle rozhodnutí valné hromady v rozhodný den.
Pro výplatu dividend je zásadní znát den, kdy se dividendy vyplácí, aby se akcionář mohl včas rozhodnout, zda akcie prodá či nikoli. Výše výnosu představuje jeden z faktorů, které mohou ovlivnit kurz akcie. Z tohoto důvodu se případné výkyvy tlumí vícenásobnou výplatou dividend po částech. Spravedlivé rozdělení dividend závisí na zisku akciové společnosti po zaplacení daně. 
Chat on WhatsApp