Datová schránka

Datová schránka je od roku 2009 definovaná jako elektronické úložiště. 
Jejím hlavním posláním je zajistit komunikaci mezi orgány veřejné moci a fyzickými nebo právnickými osobami. Zřízení a používání datové schránky je povinností pro orgány státní moci a právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Zřídit si ji ovšem mohou také podnikající i nepodnikající fyzické osoby. Všichni, kteří mají schránku zřízenou, si z ní musí vyzvedávat důležité dokumenty, které do ní byly zaslané. 
Chat on WhatsApp