Centrální registr úvěrů (CRÚ)

Centrální registr úvěrů se označuje zkratkou CRÚ. Jedná se o určitý systém, který eviduje příslušné informace o klientech a jejich závazcích vůči všem bankám.
Patří sem také pobočky zahraničních bank působích v České republice. Centrální registr úvěrů vytváří databázi o úvěrových závazcích fyzických i právnických osob a garantem je Česká národní banka. 
Chat on WhatsApp