Cenný papír

Cenný papír je listina nebo evidence a obsahuje soukromé právo. Subjekt vydávající cenné papíry se nazývá emitent. 
Cenný papír si můžeme představit jako dokument, se kterým se pojí konkrétní hodnota nebo majetek. U cenných papírů se rozlišuje: 
Chat on WhatsApp