Burza cenných papírů

Burza cenných papírů představuje místo, kde se obchoduje s cennými papíry. Samotná burza je právnickou osobou,…
…která má právo řídit a organizovat poptávku a nabídku cenných papírů. Na burze cenných papírů se obchoduje s: 
 
 
Burza cenných papírů se řídí podle obchodního zákoníku. V České republice na veškeré aktivity burzy dohlíží Komise pro cenné papíry. 
Chat on WhatsApp