ARES

ARES je zkratka pro Administrativní registr ekonomických subjektů. Jde o informační systém Ministerstva financí, pomocí kterého lze vyhledat veřejné informace o ekonomických subjektech registrovaných v České republice. Veřejnost ho nejčastěji používá jako zdroj informací o firmách.
Mezi hlavní prameny, ze kterých Ares čerpá, patří například:
Veřejný rejstřík a Sbírka listin (rejstříkové soudy)
Registr živnostenského podnikání (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
Registr ekonomických subjektů (Český statistický úřad)
Evidence zemědělského podnikatele (Ministerstvo zemědělství)
a další
Chat on WhatsApp