Akciová společnost

Akciová společnost představuje jeden z typů obchodní společnosti. Je rozdělená do určitého počtu akcií, které určují její celkovou hodnotu. 
Podle výše podílu mohou akcionáři rozhodovat a záležitostech, které se bezprostředně týkají dalšího působení firmy. O jednotlivých krocích rozhodují prostřednictvím hlasování na valné hromadě. Tento typ společnosti patří k nejrozšířenějším formám podnikání. Akciová společnost vzniká dnem zapsání do obchodního rejstříku. Společnost za své závazky odpovídá celým svým majetkem, ovšem akcionáři nejsou povinni hradit ztrátu firmy. 
Chat on WhatsApp