Slovník důležitých pojmů

Akciová společnost

Akciová společnost představuje jeden z typů obchodní společnosti. Je rozdělená do určitého počtu akcií, které určují její celkovou hodnotu. 

Podle výše podílu mohou akcionáři rozhodovat a záležitostech, které se bezprostředně týkají dalšího působení firmy. O jednotlivých krocích rozhodují prostřednictvím hlasování na valné hromadě. Tento typ společnosti patří k nejrozšířenějším formám podnikání. Akciová společnost vzniká dnem zapsání do obchodního rejstříku. Společnost za své závazky odpovídá celým svým majetkem, ovšem akcionáři nejsou povinni hradit ztrátu firmy. 

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Nahoru