Akcie na jméno

Akcie je druh cenného papír a její majitel se označuje jako akcionář. Znamená to, že vložil určitý podíl do akciové společnosti. 
Akcie se dělí mimo jiné z hlediska formy: 
Akcie na jméno se vydává na jméno konkrétní právnické nebo fyzické osoby. Akcie se obecně dělí podle jejich podoby na listinné a zaknihované. Mezi největší výhody akcií na jméno patří to, že jsou jen velmi obtížně odcizitelné. Na druhou stranu je komplikovanější je prodat. A to se odráží také na jejich ceně. 
Chat on WhatsApp