Ostatní služby nabízené společností Simply Office

Poskytnutí trvalého pobytu či trvalého bydliště

Máte problém se získáním trvalého pobytu na seriózní adrese? I když nepodnikáte, je velice nedůvěryhodné, jestliže umístíte svůj trvalý pobyt třeba na adresu Městského úřadu.

Víme, že do podobné situace se dostává stále více lidí. Pokud třeba bydlíte v pronájmu, nemusí vám majitel udělit souhlas s trvalým bydlištěm. V takovém případě můžete přijít o mnohé výhody, jako třeba parkování nebo přístup dětí do školky.

Spolehněte se na služby naší partnerské společnosti AdresaTP pro získání trvalého pobytu na prestižní adrese v 

 • Praze 1, ul. Rybná 716/24, 110 00 nebo 
 • Brně, ul. Lidická 700/19, 602 00

Tuto službu mohou využít pouze občané ČR.

Co pobytem v Praze či Brně získáte?

 • důvěryhodnou adresu trvalého bydliště
 • trvalý pobyt od 49 Kč/měsíc
 • Získejte trvalý pobyt na lukrativní adrese v centru města od 49 Kč/měsíc a k tomu sídlo OSVČ v prestižních prostorech s recepcí za zvýhodněnou cenu 99 Kč/měsíc pro aktivní OSVČ a za 59 Kč/měsíc pro pozastavené OSVČ.
 • přístup do pražských/brněnských školek, škol, nemocnic a k dalším službám
 • Více informací hledejte přímo na stránkách partnera www.adresatp.cz

 

Sídlo pro Vaši firmu, třeba za 59 Kč měsíčně vyřídíme ONLINE!

 

Sjednejte k sídlu OSVČ službu Trvalý pobyt na adrese Rybná 24 nebo Lidická 19 a získáte sídlo na stejné adrese za zvýhodněnou cenu 99 Kč bez DPH za měsíc pro aktivní OSVČ nebo 59 Kč bez DPH za měsíc pro pozastavené OSVČ.

Koncese na prodej alkoholu

Víte o tom, že nově platí novela živnostenského zákona, která zavedla koncese na prodej alkoholu a lihovin?

Pozor, senát parlamentu ČR schválil změnu živnostenského zákona, který zavádí koncese na prodej alkoholu a lihovin. Koncese bude platit pro všechny podnikatele: fyzické osoby, právnické osoby a společnosti, které prodávají, distribuují nebo obchodují s alkoholickými nápoji, alkoholem a lihovinami.

Novela živnostenského zákona vyšla dne 2.10.2013 ve Sbírce zákonů ČR, účinnost nabyla dne 17.10.2013. O koncesi jste mohli zdarma požádat nejpozději do 17.4.2014. Od tohoto data je již vydání koncese zpoplatněno částkou 500,-.

Co to znamená v praxi? Pokud s alkoholem obchodujete a prodáváte ho třeba v restauraci či obchodě, musíte vlastnit koncesní listinu, jinak nebudete moci alkohol prodávat!

Nabízíme vám zajištění a vyřízení koncesní listiny na prodej alkoholu do 7 pracovních dní!

Tuto službu nabízíme všem fyzickým osobám, OSVČ nebo právnickým osobám s přiděleným IČ, kteří mají Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, nebo Hostinskou činnost. 

 Objednejte si tuto službu u nás a neztrácejte svůj čas stáním ve frontách na úřadech. Vše vyřídíte z pohodlí domova a fronty za Vás vystojíme my.

Cena za vyřízení koncese: 

Účtujeme   paušální cenu: 2000,-Kč (bez DPH)

 • cena obsahuje kompletní vyřízení a zastoupení na živnostenském úřadu, včetně dokumentace a správního poplatku 500,-
 • o výsledku zapsání koncese budete obratem informováni
 • službu poskytujeme v rámci celé ČR, a to i korespondenčně!
 • možno účtovat pro neplátce DPH i bez DPH
 • vyřízení koncese běžně provádíme do 7 pracovních dní, nikoli za dobu 30 dní, která je standardem

Máte zájem o vyřízení koncese na prodej alkoholu a lihovin?

 

V OBJEDNÁVCE nám prosím zašlete, o jakou společnost či OSVČ (fyzickou osobu) se jedná, abychom mohli dle údajů v Obchodním rejstříku či živnostenském rejstříku dohledat potřebné informace. Na základě Vašeho požadavku Vám vystavíme zálohovou fakturu a zašleme plnou moc k vyřízení koncese pro našeho pracovníka. 

Potřebujete-li více informací kontaktujte nás na tel: 777 939 963.

 


 

Tichý společník pro ready made s. r.o. a založení s.r.o.

Podstata tichého společníka 

Podnikatel se skvělým podnikatelským plánem může žádat banku o úvěr na rozjezd svého podnikání. Pokud jej ale nedostane, má ještě možnost využít možnost, která se blíží klasickému úvěru: tiché společenství.

Podstatou tichého společenství je, že kdokoliv vloží do podnikání jiné osoby nějaký svůj vklad, a podnikatel mu tento vklad zhodnocuje tím, že na něj převádí určitou část svého zisku. A pokud se mu v podnikání nedaří, pak ztrátu nenese sám, ale nese ji spolu s ním i jeho tichý společník.

Výhodou pro podnikatele je zejména onen podíl tichého společníka na ztrátě společnosti. Pokud se mu v podnikání nedaří, nevytváří zisk, a přitom musí splácet úvěr, pak je to často prvním krůčkem ke konkursu. 

Výhodou pro tichého společníka je to, že pokud jeho podnikatel má opravdu dobrý podnikatelský plán, tak ve velmi krátké době může tuto svou investici zajímavě zhodnotit. A naopak o ni může taktéž velmi rychle přijít. Ale pokud jim vzájemná spolupráce nevyhovuje, pak je velmi snadné se rozejít.

Smlouvou o tichém společenství se zavazuje tichý společník poskytnout podnikateli určitý vklad a podílet se jím na jeho podnikání a podnikatel se zavazuje k placení části čistého zisku vyplývajícího z podílu tichého společníka na výsledku podnikání.

Toto vše umožňuje Zákon č. 89/2012, Občanský zákoník

Smlouva

Podnikatel musí nejprve se svým tichým společníkem sepsat smlouvu o tichém společenství. V ní uvedou, kdo z nich je podnikatel a kdo je tichým společníkem, dále označí předmět vkladu a jeho hodnotu a vymezí, na jakou část ročního zisku má tichý společník nárok. Pokud si dohodnou podíl tichého společníka např. ve výši 30 % zisku, pak ve stejné výši se bude tichý společník podílet i na ztrátě společnosti.Předmětem vkladu nemusí být pouze hotovost, může to bát jakákoliv jiná hmotná i nehmotná věc. Tento vklad přechází dnem účinnosti smlouvy do vlastnictví podnikatele a je tedy nezbytné provést všechny úkony spojené s převodem věci (např. přepis vlastnictví k domu v katastru nemovitostí).
Tiché společenství může být uzavřeno na dobu určitou i neurčitou, podíl tichého společníka může být stanoven v jednotné výši po celou dobu trvání tichého společenství nebo může být stanoven pro každý rok v jiné výši. Vždy však musí být jeho výše dohodnuta předem. Rovněž není možné uzavřít tiché společenství s tím, že jako podíl na zisku mu náleží určitá minimální částka s případným bonusem za vysoký zisk. Podíl společníka musí být vždy podíl.


Účetnictví

Vzhledem k tomu, že tichý společník může vložit do podnikání vysokou částku a neuváženým stylem podnikání svého podnikatele by o ni mohl přijít, dává mu zákon možnost nahlížet do účetnictví podnikatele stejně jako vyžádat si roční uzávěrku.Roční uzávěrka je z hlediska tichého společníka velmi důležitým dokladem. Z ní vyplývá, s jakým hospodářským výsledkem skončilo v minulém účetním období podnikání a jaké důsledky z toho plynou pro tichého společníka. Pokud podnikatel vytvořil zisk, pak má tichý společník právo na vyplacení příslušného podílu, a to do 30 dnů od vyhotovení roční uzávěrky. Pokud však podnikatel skončil rok se ztrátou, pak se ztráta připadající na tichého společníka umaže z jeho vkladu. Pokud v následujících letech společnost vytvoří zisk, pak se nejprve dorovnává ta část vkladu, která byla dříve použita na uhrazení ztráty, a teprve poté, co vklad tichého společníka dosáhne své původní výše, se vyplácí podíl na zisku. Kdyby však podnikatel byl natolik neúspěšný, že by podíl tichého společníka na ztrátě dosáhl výše jeho vkladu, pak tiché společenství zaniká.

Konec smlouvy

Pokud podnikateli nebo tichému společníkovi tato spolupráce z jakýchkoliv důvodů nevyhovuje, pak se mohou dohodnout o jeho ukončení k jakémukoliv datu. Není-li možné dohody dosáhnout, pak lze v případě smlouvy uzavřené na dobu neurčitou dát výpověď z tichého společenství, a to nejpozději šest měsíců před koncem kalendářního roku. Pokud by však hrozilo nebezpečí, že po uplynutí výpovědní lhůty nebude z důvodů vysokých ztrát vklad existovat nebo bude značně zmenšen, pak je možné dát soudu návrh, aby zrušil závazky vyplývající z této smlouvy o tichém společenství. Jinak smlouva o tichém společenství zaniká uplynutím sjednané doby, byla-li sjednána na dobu určitou, ukončením podnikání podnikatele, nebo prohlášením konkursu na jednoho ze subjektů smlouvy. Při zániku tichého společenství je podnikatel povinen tichému společníkovi vrátit jeho vklad upravený o jeho podíl na výsledku podnikání. Pokud by však vkladem byla nedělitelná věc, a podnikatel by vracel nižší vklad, než jaký byl do tichého společenství vložen, pak je možné, aby tichý společník svůj podíl, jímž se podílel na ztrátě podnikání, podnikateli vyplatil. Příjem tichého společníka se pro daňové účely považuje za příjem z kapitálového majetku a je třeba jej uvést v daňovém přiznání.

Aktuálně nabízené společnosti


Ready made či založení s.r.o. s tichým společníkem (příplatek k ceně ready made či založení s.r.o.) 2000 Kč bez DPH*

* Cena je za přípravu dokumentace pro konkrétního klienta (který nemusí být na schůzce přítomen) a kompletní poradenství v této věci. Lze objednat i samostatně mimo koupi či založení s.r.o. 

Objednat

 

 


 

Pevná linka s přesměrováním

Pevná telefonní linka s unikátním pražským nebo brněnským telefonním číslem s přesměrováním na telefon klienta, cena 249,-/měsíc bez DPH.  Minimální doba uzavření smlouvy na 12 měsíců.

Platba na rok 249 Kč/měsíc bez DPH

Objedna


Externí správa datové schránky

Externí správa datové schránky (zasílání obsahu na mail klienta v pdf, informace formou SMS) za 249,-/měsíc bez DPH. Minimální doba uzavření smlouvy na 12 měsíců.

Platba na rok 249 Kč/měsíc bez DPH

Mimořádné přeposlání poštovních zásilek

Mimořádné zaslání poštovní zásilky mimo tarif GOLD/PLATINUM

Obyčejně ČR Do 1 kg 50,- bez DPH
Obyčejně zahraničí Do 250g včetně
120,- bez DPH
  Nad 250g do 1 kg 250,- bez DPH*
Doporučeně ČR Do 2 kg
100,- bez DPH
Doporučeně zahraničí
Do 250g včetně 200,- bez DPH**
  Nad 250g do 1 kg 400,- bez DPH**

* V případě mimoevropské země, je zásilka zaslána ekonomicky. Rychlejší varianta 350,- bez DPH na žádost klienta.

**EU i mimo EU

 

 

Objednat

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Chat on WhatsApp
Nahoru