Slovník důležitých pojmů

Společenská smlouva

Jedná se o smlouvu, kterou zakladatelé zakládají obchodní společnost. Pokud je zakladatel pouze jedna osoba, nahrazuje tuto smlouvu zakladatelská listina.

Společník

Každý společník má ve firmě jeden podíl vyjma akciové společnosti, kde výše podílu závisí na počtu odkoupených akcií. 

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným představuje jednu z forem obchodní společnosti. V České republice se jedná o jeden z nejrozšířenějších typů podnikání.

Správní rada

Správní radu je možné definovat jako orgán, který odpovídá za právní, finanční a morální činnost společnosti. 

Správce vkladu

Při zakládání společnosti s ručením omezeným musí být ustanoven také správce vkladu.

SPV

Ekonomická zkratka SPV znamená anglický výraz: “Special Purpose Vehicle”. Jedná se společnost zvláštního určení. 

Statutární orgán

Statutárním orgánem může být celý kolektiv, například představenstvo nebo jedna osoba (například jednatel či ředitel společnosti). 

Statutární ředitel

Statutárnímu řediteli je svěřeno obchodní vedení společnosti, ale musí se řídit základním ustanovením, které je dané správní radou. 

Statutární zástupce společnosti

Jedná se o osobu, která byla pověřená jednat v zastoupení za statutární orgán. V případě společnosti s ručením omezeným je to zástupce za přímého jednatele společnosti.

Trvalé bydliště

Trvalé bydliště můžeme také definovat jako místo trvalého pobytu. 

Účetní závěrka

Účetní závěrku je možné si představit jako určitý soubor finančních výkazů, které musí účetní jednotka sestavit. 

Valná hromada

Valnou hromadu najdeme v akciových společnostech i ve společnostech s ručením omezeným. Schází se v určitých intervalech a její členové rozhodují o dalších osudech společnosti.

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnosti se řadí do kategorie osobní obchodní společnosti. 

Virtuální sídlo

Virtuální sídlo představuje efektivní způsob, jak ušetřit za kamennou kancelář, která není vždy k podnikání nutná.

Vklad

Vklad je určitý typ závazku. Vzniká při uzavření smlouvy o vkladu. 

Volná živnost

Pro získání volné živnosti podnikatel nepotřebuje žádnou odbornou způsobilost (např. výuční list, praxi v oboru nebo rekvalifikaci). 

Vypořádací podíl

V případě, že chce některý ze společníků ukončit svou aktivitu ve firmě, je potřeba stanovit vypořádací podíl. 

Zákaz konkurence

Zákaz konkurence se využívá zejména při střetu zájmů osob, které se podílejí na fungování společnosti. 

Zakladatelská listina

Tato listina představuje právní dokument, který vznikne formou notářského zápisu. O zakladatelské listině hovoříme v případě, že se jedná pouze o jednoho zakladatele.

Zrušení a zánik společnosti

Zrušení a zánik společnosti upravuje zákon 513/1991 Sb., Obchodní zákoník

« 1 ... 3 4 5 6 7 »

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Nahoru