Slovník důležitých pojmů

Živnost

Živnost upravuje zákon č. č. 455/1991 Sb. Jedná se o soustavnou podnikatelskou činnost, provozovanou samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku

Zmocnitel

Zmocnitel uděluje plnou moc. Jedná se o potvrzení, že smluvní zastoupení bylo ujednáno. 

Zmocněnec

Zmocněncem může být jak právnická, tak fyzická osoba. 

Vyměnitelné dluhopisy

S tímto druhem dluhopisu se pojí právo na jeho výměnu za jiný dluhopis nebo akcie. 

Vázaná živnost

Vázanou živnost lze získat prostřednictvím žádosti na živnostenském úřadě.

Výroční zpráva

Jedná se o velmi důležitý dokument, ve kterém společnost podává informace o dosavadním vývoji společnosti za předchozí rok.

Úroková sazba

Úroková sazba znamená procentní vyjádření navýšené části půjčených peněž, které zaplatí dlužník věřiteli. 

Úrok

Ve chvíli, kdy věřitel půjčí peníze dlužníkovi, poskytuje mu tzv. úvěr. 

Trestněprávní odpovědnost

Právnická osoba není živý člověk. 

Tichý společník

Podnikatel si nemusí půjčovat peníze na rozjezd podnikání od banky. 

Transformace společnosti

V určité fázi podnikatelské činnosti může dojít k přeměně společnosti tzv. k její transformaci. 

Správněprávní odpovědnost

Odpovědnost za protiprávní jednání, které se projednává ve správním řízení a sankce za něj ukládají správní orgány.

Soukromoprávní odpovědnost

Protiprávní jednání, kdy do hry nevstupuje stát. 

Svolání valné hromady

Valná hromada je kontrolním orgánem společnosti. 

Stanovy

Stanovy jsou určitá pravidla, která jsou stejně důležitá a závazná jako společenská smlouva.

Správa vkladů společnosti

Správcem vkladu je buď některý ze zakladatelů společnosti nebo banka.

Smlouva o převodu zisku

Tichý společník se spolu s podnikatelem dohodne na výši zisku. 

Smlouva o tichém společníkovi

Smlouva o tichém společenství může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou.

Převod jmění společnosti na společníka

Převod jmění společnosti na společníka se využívá v případě, kdy se daná společnost rozhodne zrušit bez využití likvidace. 

Akcie

Akcie se jinak nazývá také cenný papír (podíl) a potvrzuje, že její držitel je akcionář a vlastní určitý podíl společnosti.

« 1 2 3 4 5 ... 7 »

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Nahoru