Aktuality

V souvislosti s pandemií koronaviru moniturujeme i my situaci a přinášíme vám přehled aktuálních informací, které souvisejí s podnikáním a různými životními situacemi v době epidemie COVID-19.

FIRMA

V úterý 31. 3. 2020 vláda schválila návrh na úpravu programu Antivirus, který má pomoci ochránit zaměstnanost. Požádat o náhrady mezd má být velmi jednoduché a vyplácet jej má Úřad práce ČR. Žádat lze od 6.4.2020 ve 12 hodin.

Tady najdete video s podrobným návodem, jak vyplnit žádost o program Antivirus. Vyplnit žádost o program Antivirusmůžete zde. Více informací o programu Antivirus naleznete zde

Veškerá opatření, která jsou připarvena pro firmy najdete v přehledu zde.

Firmy, které museli zavřít svůj provoz mohou navíc požádat o odklad nájmu za období od 12.3.2020 do 30.6.2020. Dlužné nájemné budou muset splatit do konce letošního roku. 

Mění se i pravidla exekucí a insolvencí. V případě, že má firma problémy, nemusí hned na podávat insolvenční návrh. Exekuce movitých věcí jsou do konce července pozastaveny. 

Zaměstnavatel musí vyhodnotit rizika spojená s výkonem práce a přijmout opatření pro jejich odstranění nebo minimalizaci. To zahrnuje i riziko nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Opatření je třeba přizpůsobit konkrétním podmínkám zaměstnavatele. Komunikujte se svými zaměstnanci a pravidelně je informujte o stavu, přijatých a plánovaných opatřeních.

Co můžete udělat: 

 • Šiřte mezi svými zaměstnanci osvětu o mytí rukou, zakrývání nosu a úst rouškou, udržování odstupu 2 metry. 
 • Vybavte zaměstnance ochrannými prostředky. 
 • Zajistěte zvýšený úklid a desinfekci pracoviště.
 • Zaměstnancům, kteří mohou pracovat z domu umožněte Home Office, tedy práci z domu.
 • Omezte osobní setkání zaměstnanců i pohyb třetích osob v prostoru zaměstnavatele, případně k setkání určete vyhrazený prostor. 
 • Upřednostněte schůzky prostřednictvím videokonference nebo mimo prostory kanceláře.
 • Preferujte bezhotovostní platební styk.

Od zaměstnanců vyžadujte informace o rizicích spojených s koronavirem. Ptejte se na možné setkání s nakaženou osobou. Testování na COVID-19 vynutit jako zaměstnavatel nemůžete, můžete však zjistit způsobilost k práci prostřednictvím mimořádných pracovnělékařských prohlídek.

 Co se s vašimi zaměstnanci může stát?

 • Zaměstnanec je v nařízené karanténě v ČR
 • Zaměstnanec je v nařízené karanténě v cizině
 • Karanténa na pracovní cestě a cestovní náhrady
 • Zaměstnanec je v dočasné pracovní neschopnosti
 • Zaměstnanec je na ošetřování
 • Dohodnete se se zaměstnancem na dočasné práci mimo pracoviště zaměstnavatele, tedy z domova
 • Provedete přesun v harmonogramu rozvržení směn
 • Nepřidělujete práci zbylým zaměstnancům z důvodu nepřítomnosti většího počtu zaměstnanců
 • Nepřidělujete práci v důsledku výpadku vstupů, (tj. surovin, služeb, podkladů)
 • Nepřidělujete práci v důsledku dočasného uzavření nebo omezení provozu z důvodu mimořádného opatření učiněných orgánem ochrany veřejného zdraví
 • Nepřidělování práce v důsledku dočasného uzavření nebo omezení provozu (např. obchody s oblečením, restaurace, posilovny) z důvodu mimořádných opatření podle usnesení vlády na základě krizového zákona a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví na základě zákona o ochraně veřejného zdraví
 • Nepřidělování práce v důsledku omezení poptávky po poskytovaných službách nebo omezení odbytu výrobků

Pokud řešíte otázky spojené s vašimi zaměstnanci obraťte se na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mnoho užitečných informací k pracovněprávím vztahům najdete i zde

Bezúročné půjčky COVID I a COVID II

MPO a ČMZRB připravili bezúročné půjčky s ročním odkladem splátek. jde o COVID I a COVID II. 

Covid-Nájemné

Od 26. června 2020 do 30. září 2020 mohou podnikatelé žádat o dotace z programu Covid-Nájemné, které se týkají podnikatelů, kteří museli kvůli opatřením proti koronaviru uzavřít nebo omezit provoz. Stát přispěje podnikateli 50% nájemného. Podpora se týká nájemních smluv uzavřených před 13. březnem, při respektování faktu, že na nájemné nebude podnikatel čerpat jinou státní pomoc.

Harmonogram uvolňování podnikatelských činností, opatření ve školách a v sociálních službách

Po skončení nouzového stavu, který byl ukončen dne 17.5.2020, dochází k uvolňování mimořádných karantenních opatření. Vláda schválila rychlejší scénář uvolňování. Prohlédnout si jej můžete zde.

 

FAQ:

Jsem podnikatel a chci desinfekci pro své zaměstnance, kam se mám obrátit? Jak ji reálně dostanu?
Pro poptávku ochranných prostředků, desinfekce lze využít stránky Spojujeme Česko, kde lze poptat potřebné prostředky pomocí platformy CoVpoint. Rovněž je možné oslovit některou ze společností vyrábějících dezinfekci dle receptury WHO. Více informací na webu MPO.

Jak postupovat v případě, kdy zaměstnanec má rodinného příslušníka v karanténě?
Pro osobu sdílející domácnost s povinnou, nebo nakaženou osobou není karanténa automaticky povinná. Je pak na domluvě s lékařem a zaměstnavatelem.

Zaměstnance odmítá nastoupit do práce z důvodu obav z nákazy
Odmítnutí výkonu práce (zákoníku práce) platí pro všechny zaměstnance bez rozdílu věku. Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance. V takovém případě, kdy by byla práce odmítnuta za splnění všech třech kritérií, by byla posuzována adekvátnost, důvodnost, bezprostřednost a přiměřenost takového jednání v porovnání se všemi okolnostmi dané situace. Zákon neposkytuje ochranu zaměstnanci, který by tak učinil nedůvodně, tedy účelově. Doporučujeme se obrátit na stránky Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz

Pokud má některý zaměstnanec prokázaný koronavirus, půjde do karantény celé pracoviště, nebo třeba jenom jeho směna?
Není nutno, aby celá firma musela jít do karantény. Doporučujeme nicméně konzultovat s krajskou hygienickou stanicí.

Lze propustit zaměstnance a po zlepšení situace opět zaměstnat?
Zaměstnanec není povinen dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavřít. Při uzavření provozu v důsledku mimořádných opatření se dle § 208 zákoníku práce jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy/platu ve výši průměrného výdělku. Dle schváleného programu podpory zaměstnanosti ANTIVIRUS bude zaměstnavatelům, kteří museli uzavřít svou provozovnu na základě nařízení vlády, platba uhrazena z 80 % státem. 

 


OSVČ

Přehled veškeré pomoci pro OSVČ najdete v tomto letáku zde

Poslanci schválili 25 tisíc korun pro OSVČ

V úterý 7.4.2020 schválili poslanci bonus pro osoby samostatně výdělečně činné ve výši 25000 Kč. Jedná se o podporu, kterou obdrží všichni OSVČ jako bonus v důsledku koronaviru. Při poskytnutí tohoto bonusu se nehledí na to, zda je OSVČ na hlavní či vedlejší poměr, ani na výši nebo pokles příjmů oporti roku 2019, jak bylo původně navrhováno. Nárok budou mít i OSVČ studenti do 26 let,  OSVČ pracující na DPČ a DPP, OSVČ s vedleší činností (invalida, důchodce, matky na mateřské a rodičovské dovolené nebo osoby pečující o postiženou osobu). Bonus nemohou využít ti OSVČ, kteří mají podnikání jako vedlejší činnost při zaměstnání. 

Navíc lze tento bonus kombinovat i s dávkou ošetřovného a odpuštěním záloh na sociální a zdravotní pojištění. Příspěvek nebude daněn a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojistnému.

Podpora náleží všem výše uvedeným OSVČ za dobu od 12. března do konce dubna. Žádosti mohou být podávány od 15. dubna do konce června na místně příslušném finančním úřadě, ideálně elektronicky přes daňový portál. 

Ošetřovné i pro OSVČ 

Na ošetřovné mají nárok i OSVČ, a to po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované, a to i když o jejich uzavření rozhodl sám zřizovatel. Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let. Dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Více informací naleznete zde

Jaké nejčastější chyby děláme při vyplňování žádosti o ošetřovné se můžete dočíst zde.

21.4.2020 oznámila vláda schválení zvýšení ošetřovného z 60 na 80 procent z denního vyměřovacího základu. Podpora by měla být vyplácena od 1.4.2020 do 30.6.2020, tedy zpětně. Zvýšení by se mělo týkat i OSVČ. 

Podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019 se odkládá

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 mohou OSVČ podat až do 3.8.2020. za zpoždění nehrozí žádné sankce, navíc až k tomuto datu můžete uhradit doplatky pojistného a penále vám bude odpouštěno.

Zálohy pro OSVČ na sociální pojištění se odpouští

Od března 2020 do srpna 2020 jsou všem OSVČ (na hlavní i vedlejší činnost) odpuštěny/prominuty předepsané zálohy. Nemusíte nikde žádat, změna platí automaticky. V ročním vyúčtování za rok 2020 se celkové pojistné o částku, která odpovídá šesti měsícům minimální zálohy na důchodové pojištění, sníží. Tato doba se však do důchodových nároků počítá, takže nižší důchod kvůli pauze mít nebudete. Pokud jste již zaplatili zálohu za březen bude vám započítána v září. Více si počtete zde a zde

Platba nemocenského pojištění se platí nadále, protože je dobrovolné. 

Mají OSVČ nárok na nějaké sociální dávky?

Ano, každý i vy můžete žádat o některou z nepojistných sociálních dávek:

 • dávky sociální podpory (porodné, rodičovký příspěvek, příspěvek na bydlení)
 • dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc MOP)

V případě, že potřebujete pomoci obraťte se na Call Centrum Úřadu práce ČR, kde vám rádi pomohou denně, a to v pondělí a ve středu od 8 do 17, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin na telefonním čísle 844 844 803.

Musím kvůli nároku na příspěvky od státu z programu Antivirus přerušit nebo ukončit svou samostatně výdělečnou činnost a jít na Úřad práce? 

Ne, abyste měli nárok na příspěvky z programu Antivirus nesmíte mít činnost přerušenou ani ukončenou. Pokud se však rozhodnete ukončit samostatně výdělečnou činnost a přihlásit se na Úřad práce, je opravdu třeba přerušit nebo ukončit podnikatelskou činnost. To zajistíte na Živnostenském úřadě. Přerušení nebo ukončení podnikání musí OSVČ písemně oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) a zdravotní pojišťovně. Na Úřad práce se evidujte neprodleně, nejdéle však do 3 pracovních dnů.

Odložení splátky úvěru

poslanci v úterý 7.4.2020 odhlasovali návrh zákona, který umožní odklad splátek úvěrů i hypoték na 3 až 6 měsíců, a to zdarma bez negativního zápisu v registru dlužníků. Banky nyní odklad splátek umožňují podle vlastních pravidel a po schválení celého procesu vládou bude stanoven jednotný postup. Odklad bude možný pro všechny (fyzickým osobám, živnostníkům i firmám), které negativně ovlivnila koronavirová epidemie. Tuto skutečnost uvedete v žádosti o odklad splátek. O odklad musí každý aktivně požádat, nemůžete jen tedy přestat platit. Máte-li zájem o odklad splátek, kontaktujte svého poskytovatele (banku, nebankovní společnost). Po dobu odkladu nebudou klienti splácet ani úroky ani jistinu a po odkladu nedojde k navýšení měsíční splátky.

Možnost odkladu není určena pro úvěry na kreditních kartách, kontokorentních úvěrech, revolvingových úvěrech, operativních leasingách nebo úvěrech v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu.

FAQ:

Co když mám nedoplatky u Finančního úřadu, České správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny. Mám nárok na ošetřovné? Ne, na ošetřovné pak nárok nemáte. 

Mají na ošetřovné pro OSVČ nárok i OSVČ, jejichž žena pobírá rodičovský příspěvek?
Pokud je manželka na mateřské/rodičovské s jedním dítětem nebo pobírá jinou formu finanční podpory spojené se starostí o něj, nelze žádat na druhé dítě ošetřovné.

Je-li živnost zastavená/pozastavená, má osoba nárok na ošetřovné pro OSVČ?
Nemá.

Pokud jsem si OSVČ pozastavila živnostenské oprávnění a následně jej obnovím, má nárok na ošetřovné pro OSVČ?
Jsou-li splněny základní podmínky (OSVČ na hlavní činnost, bezdlužnost vůči vybraným institucím, splnění definice malého a středního podniku, poplatník daně z příjmů), pak ano. Žádá se na ty dny, kdy živnost nebyla pozastavena.

Lze ošetřovné kombinovat s přímou podporou 25 tis. Kč?
Ano. Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 v současné době nevylučuje možnost čerpat ošetřovné pro OSVČ. Rovněž podmínky programu ošetřovného nevylučují možný příjem nárokovaný dle předmětného návrhu zákona. Doporučujeme však sledovat legislativní proces.

Smí žádat o ošetřovné OSVČ, která má dítě ve střídavé péči a partner/ka tuto podporu nečerpá?
Ano. OSVČ žádá o ty dny, kdy měl dítě ve své péči.

Mohu jako OSVČ v době ošetřovného vykonávat výdělečnou činnost (brigáda, práce z domu, fakturace, správa e-shop, paušální příjmy)?
Pokud by dítě standardně navštěvovalo školu a ta se zavřela a rodič s dítětem zůstal doma, je možno ošetřovné pro OSVČ pobírat a zároveň pokračovat ve své ekonomické aktivitě, jako jsou fakturace, provoz e-shopu a další formy práce z domova. Naopak rodiče, kteří své děti standardně samovzdělávají doma, na ošetřovné pro OSVČ nárok nemají.

V případě prodloužení nouzového stavu budou lidé v květnu opět žádat o ošetřovné za duben?
Ano, v případě prodloužení stávajícího stavu se uvažuje o prodloužení programu.

Může OSVČ požádat o ošetřovné na nevlastní dítě?
Ano, pokud si na toto dítě nežádá jiná osoba, pak je to možné.


ZAMĚSTNANEC

Jako zaměstnanec  se řiďte pokyny svého zaměstnavatele. Zaměstnavatel musí vyhodnotit rizika spojená s výkonem práce a přijmout opatření pro jejich odstranění nebo minimalizaci. To zahrnuje i riziko nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Dodržujte preventivní opatření. 

Vláda od 14.3.2020 rozhodla o uzavření všech obchodů, s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších. V souvislostí s tím muselo mnoho zaměstnavatelů uzavřít své podniky, další omezují provoz nebo přesunují své zaměstnance na práci z domu. Situaci řeší vláda ČR a od 6.dubna startuje program Antivirus, který má pomoci firmám s problémy spojenými s epidemií koronaviru. Hlavně má pomoci firmám s mzdovými náklady, aby nemuseli zaměstnance propouštět. 

Pokud si nejste jisti, na co máte v různých situacích nárok podívejte se do stručné tabulky Pracovněprávní desatero boje s koronavirem zde nebo do tiskové zprávy MPSV zde.

Ošetřovné

Na ošetřovné mají nárok všichni rodiče, a to po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované, a to i když o jejich uzavření rozhodl sám zřizovatel. Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let. Dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Vyplácet se bude jako obvykle za každý kalendářní den a čerpat ošetřovné může druhý rodič, i když první rodič pobírá rodičovský příspěvek nebo mateřskou. Více informací naleznete zde

Jaké nejčastější chyby děláme při vyplňování žádosti o ošetřovné se můžete dočíst zde.

Kalkulačka pro výpočet ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru   ZDE (20.01kB)

21.4.2020 oznámila vláda schválení zvýšení ošetřovného z 60 na 80 procent z denního vyměřovacího základu. Podpora by měla být vyplácena od 1.4.2020 do 30.6.2020, tedy zpětně. Nově by se mělo ošetřovné týkat i zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ. 

Práce na Dohodu o provedení práce (DPP) a Dohodu o provedení činnosti (DPČ)

Pracujete na DPP nebo DPČ a nemůžete kvůli koronaviru pracovat? Vláda se bohužel nechystala tento problém řešit a navíc neplánovala prominout příspěvky na zdravotní a sociální pojištění jako u OSVČ. V červenci 2020 však nakonec schválila kompenzační bonus i pro tyto zaměstnance. Na kompenzaci 350 Kč denně mají nárok, pokud odvádí pojistné, a to i zpětně. Podmínkou je, že daný člověk pracoval alespoň čtyři ze šesti měsíců před vypuknutím epidemie a bylo mu znemožněno vykonávat činnost v důsledku koronavirové epidemie. 

21.4.2020 oznámila vláda schválení zvýšení ošetřovného z 60 na 80 procent z denního vyměřovacího základu. Podpora by měla být vyplácena od 1.4.2020 do 30.6.2020, tedy zpětně. Nově by se mělo ošetřovné týkat i zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ. 

FAQ:

Co mám dělat v případě, že mi neplatí zaměstnavatel?
Zaměstnanec může na základě § 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce pracovní poměr okamžitě zrušit, pokud mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu/plat nebo náhradu mzdy/platu nebo jakoukoliv jejich část do 15 dní po uplynutí období splatnosti (např. výplatu za leden do 15. března). Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby (tj. zpravidla za 2 měsíce).

Má zaměstnavatel povinnost zprostředkovat roušky nebo ochranné prostředky zaměstnancům? Obecná povinnost vybavit zaměstnance dána není, vždy záleží na hodnocení rizik u konkrétních činností.

Lze propustit zaměstnance a po zlepšení situace opět zaměstnat?
Zaměstnanec není povinen dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavřít. Při uzavření provozu v důsledku mimořádných opatření se dle § 208 zákoníku práce jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy/platu ve výši průměrného výdělku. Dle schváleného programu podpory zaměstnanosti ANTIVIRUS bude zaměstnavatelům, kteří museli uzavřít svou provozovnu na základě nařízení vlády, platba uhrazena z 80 % státem. 


OBČAN

MZČR vydalo animované video, které shrnuje jaká pravidla dodržovat, na co myslet a jak se chránit před nákazou koronavirem SARS-CoV-2 a onemocněním COVID-19. Najdete ho zde.

Ošetřovné

Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí, a to po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované, a to i když o jejich uzavření rozhodl sám zřizovatel. Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let. Dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Více informací naleznete zde.

Jaké nejčastější chyby děláme při vyplňování žádosti o ošetřovné se můžete dočíst zde.

Kalkulačka pro výpočet ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru   ZDE (20.01kB)

21.4.2020 oznámila vláda schválení zvýšení ošetřovného z 60 na 80 procent z denního vyměřovacího základu. Podpora by měla být vyplácena od 1.4.2020 do 30.6.2020, tedy zpětně. 

 Mimořádná pomoc

Díky pandemii COVID-19 a karanténě řešíte výpadek příjmu a nemáte na jídlo a bydlení? Můžete požádat o dávky hmotné nouze. Nicméně, pokud nesplníte podmínky, můžete žádat o dávky mimořádné okamžité pomoci (MOP). Pomoc je připravena pro všechny, kteří vlivem koronavirové krize přišli o významnou část příjmů. Žádost o dávky mimořádné okamžité pomoci není třeba vyřizovat osobně, ale lze ji podat elektronicky na formuláři bez elektronického podpisu, podepsaným skenem v e-mailu, poštou. Více zde.

Potravinová a materiální pomoc lidem v nouzi

Z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším (FEAD) distribuuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a partnerské organizace potraviny a další základní potřeby. Adresář partnérů, kteří pomáhají najdete zde.

Odložení splátky úvěru

poslanci v úterý 7.4.2020 odhlasovali návrh zákona, který umožní odklad splátek úvěrů i hypoték na 3 až 6 měsíců, a to zdarma bez negativního zápisu v registru dlužníků. Banky nyní odklad splátek umožňují podle vlastních pravidel a po schválení celého procesu vládou bude stanoven jednotný postup. Odklad bude možný pro všechny (fyzickým osobám, živnostníkům i firmám), kteřé negativně ovlivnila koronavirová epidemie. Tuto skutečnost uvedete v žádosti o odklad splátek. O odklad musí každý aktivně požádat, nemůžete jen tedy přestat platit. Máte-li zájem o odklad splátek, kontaktujte svého poskytovatele (banku, nebankovní společnost). Po dobu odkladu nebudou klienti splácet ani úroky ani jistinu a po odkladu nedojde k navýšení měsíční splátky.

Možnost odkladu není určena pro úvěry na kreditních kartách, kontokorentních úvěrech, revolvingových úvěrech, operativních leasingách nebo úvěrech v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu.

Ochrana nájemníků v platební neschopnosti

Nájemníci, kteří se v důsledku epidemie ocitli bez příjmů, nemohou dostat výpověď z bytu. Nájemné, které měli uhraditod března až do do 30.6.2020 mohou odložit. Dlužné nájemné budou muset splatit do konce letošního roku. 

Harmonogram uvolňování podnikatelských činností, opatření ve školách a v sociálních službách

Po skončení nouzového stavu, který byl ukončen dne 17.5.2020, dochází k uvolňování mimořádných karantenních opatření. Vláda schválila rychlejší scénář uvolňování. Prohlédnout si jej můžete zde.

FAQ:

Jsme rozvedení a dítě máme ve střídavé péči. Můžeme uplatnit nárok na ošetřovné oba, když zůstaneme kvůli péči o dítě z práce doma?
Ano, oba pečující se mohou při péči o dítě střídat.

A bude mi ošetřovné vyplaceno, když dojde v průběhu ošetřovného k ukončení pracovního poměru?
Pokud zaměstnanec začne pečovat o dítě za trvání zaměstnání a zaměstnání bude následně ukončeno, poskytuje se ošetřovné nadále i po skončení zaměstnání. Poživatelům starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně se však ošetřovné vyplácí nejdéle do dne, jímž končí doba zaměstnání.

Mám nárok na ošetřovné, pokud jsem nezaměstnaná/ý, pracuji na DPP či DPČ?
Nárok na ošetřovné mají pouze zaměstnanci, pracovníci na dohodu nemají určeno rozvržení pracovní doby a není možné určit, za jaké období jim příjem uchází.

Jak to je, pokud měla pečující osoba zajištěno na některé dny hlídání a pracovala?
To není na překážku. Pokud v některých dnech pečující osoba vykonávala práci pro zaměstnavatele, za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat.

Mám dvě děti do 13 let a obě jsou kvůli zavření školy doma, dostanu ošetřovné na obě z nich? Nikoliv. Pečující osoba může v rámci jedné domácnosti získat jen jednu dávku. Nezáleží na tom, o kolik dětí se staráte.

Jak postupovat v případě, kdy si nemůžu vyzvednout důchod? Zavolat na danou poštu a domluvit se na předání v souladu s pravidly uvedenými na stránce České pošty (https://www.ceskaposta.cz/omezeni-vnitrostatnich-sluzeb).

 


 

UŽITEČNÉ ODKAZY

Vláda ČR

Ministerstvo zdravotnictví České Republiky zejména přehled aktuální situace 

Státní zdravotní ústav

České správy sociálního zabezpečení

Ministerstva práce a sociálních věcí, zde je mnoho materiálu k samostudiu a navíc je tu inteligentní nápověda, kde můžete rychle najít odpovědi na své otázky. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Telefonní číslo 844 844 803 je Call Centrum Úřadu práce ČR, kde vám rádi pomohou denně, a to v pondělí a ve středu od 8 do 17, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin. 

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo školství

Ministerstvo financí

Ministerstvo zahraničí

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo spravedlnosti

Přehled usnesení vláda ČR ke koronavirové krizi

Pandemický plán ČR

Hospodářská komora České republiky

Česká lékařská komoraČeská lékárnická komora a Světová zdravotnická organizace

Celosvětová mapa šíření 

https://spojujemecesko.cz/

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Nahoru