Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky Simply Office

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro zákazníky Simply Office dle GDPR vydaných společností Simply Office s.r.o. IČ 24299987, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,  je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost Simply Office (jako správce) zpracovává o fyzických osobách při poskytování služeb a při návštěvách internetových stránek provozovaných Simply Office a kontaktech s potenciálními zákazníky, k jakým účelům a jak dlouho společnost Simply Office tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků Simply Office a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů služeb Simply Office, zájemců o služby a návštěvníků internetových stránek provozovaných společností Simply Office, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajících jejich postavení vůči společnosti Simply Office.

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti Simply Office jako správce dle čl. 13 GDPR.

1.Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost Simply Office schopná identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb může ze strany společnosti Simply Office dojít ke zpracování následujících osobních údajů.

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

 • akademický titul
 • jméno a příjmení
 • rodné příjmení
 • e-mailová adresa, telefonní číslo
 • občanství
 • název obchodní firmy
 • rodné číslo (pokud bylo přiděleno)
 • datum narození
 • IČO, DIČ
 • adresa trvalého pobytu
 • adresa sídla nebo místa podnikání
 • fakturační/korespondenční adresa
 • čísla předložených identifikačních dokladů a jejich kopie (veškeré údaje, které nejsou potřebné pro poskytování služby, jsou na kopiích dokladů začerněny)
 • identifikační údaje zástupce klienta nebo kontaktní osoby, kterou klient určí
 • výpis z rejstříku trestů (je vyžadovaný pouze u budoucích jednatelů, kteří budou figurovat v převáděné společnosti s.r.o./zakládané společnosti s.r.o.)
 • rozsudek jménem republiky (v případě, že je vyžadován notářskou kanceláří nebo soudem, který provádí zápis jednatele do obchodního rejstříku)
 • podpis

2. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných osobních údajů společností Simply Office se omezuje výhradně na osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy a plnění zákonných povinností. Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Simply Office a ochranu oprávněných zájmů Simply Office je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

U zákazníků služeb Simply Office, je společnost Simply Office oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace se společností Simply Office po dobu 10 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společnosti Simply Office.

U dlužníků si společnost Simply Office ponechává osobní údaje související s dluhem ještě po dobu 10 let poté, co je dlužník vymazán z Registru sdružení SOLUS, a to z důvodu oprávněného zájmu obhájit nároky související s předáním dlužníka do Registru sdružení SOLUS.

3. Sdílení osobních údajů s jinými zpracovateli

Pro naplnění smlouvy může být nezbytné, aby osobní údaje zpracovali i tito zpracovatelé: 

 1. Společná notářská kancelář - JUDr​​. Miroslav Novák, JUDr Jiří Svoboda​, Dlouhá 16, Praha 1, 11000
 2. Společná notářská ​kancelář - JUDr. Bohdan Hallada, Mgr. František Novotný​​, U Prašné brány 1078/1, Praha 1, 11000
 3. Společná notářská kancelář - JUDr. Tomáš Oulík, JUDr. Martin Krčma, Klimentská 1246/1, Praha 1, 110​00
 4. Společná notářská kan​celář - Mgr. Jan Krček, Velké náměstí 1/3, Hradec Králové, 50003
 5. Notářská kancelář Voříšek Pernicová Bernard, Jezuitská 13, 602 00 Brno
 6. JUDr. Klára Hejtmánková, Lidická 1023/63c, 602 00 Brno
 7. JUDr. Radmila Buroňová, Na Hradbách 2632/18, 702 00 Ostrava
 8. SimplyApp s.r.o., Baštýřská 142, 198 00 Praha
 9. Stormware s.r.o., Za Prachárnou 4962/45, 586 01 Jihlava
 10. iPodnik Cloud s.r.o., Jiráskova 306, 252 25 Praha
 11. iTFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, 500 04 Hradec Králové
 12. O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha
 13. Jakub Dvořák – J Services, T.G. Masaryka 907, 252 62 Horoměřice
 14. ÚČETNICTVÍ 2+1 s.r.o., U Svodnice 814/45, 500 04 Hradec Králové

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

4. Cookies

Při procházení webových stránek společnosti Simply Office s.r.o. zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich affiliate partnerů. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affilaite a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány na základě vašeho souhlasu nastavením preferencí v prohlížeči. Uživatel určuje v nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit webovské stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Data pro nás zpracovává:

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

5. Práva klientů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro Simply Office identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže Simply Office svoji totožnost, následující práva:

 1. Právo na přístup k osobním údajům
 2. Právo na opravu nepřesných údajů
 3. Právo na výmaz
 4. Právo na omezení zpracování
 5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
 6. Právo na přenositelnost osobních údajů
 7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
 9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování
 10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
 

Poptávkový formulář

Nahoru