Trvalý pobyt a parkování na Praze 1

26.03.2015

Přihlaste se k trvalému pobytu na Prahu 1 a získejte parkovací místo za výhodných podmínek.

Výhody trvalého pobytu na Praze 1

S přihlášením k trvalému pobytu na Praze 1 získáte rezidentské výhody. Kromě seriózní adresy máte možnost vyřídit si parkovací kartu, přihlásit děti do mateřské a základní školy v této městské části, zažádat si o poskytnutí sociálních dávek nebo příspěvku na bydlení a taktéž budete mít přednost při evidenci u lékaře.

Parkování na Praze 1 pro rezidenty

Vzhledem k všudypřítomné modré zóně bývá problém na Praze 1 zaparkovat. A pokud zde nebydlíte, vyjde vás parkovací karta poměrně draze - na 36 000 Kč ročně. Jako rezident vyřídíte parkovací kartu za výhodných podmínek. Fyzická osoba má možnost získat parkovací kartu za 700 Kč a právnická osoba za 12 000 Kč ročně.

Jak získáte trvalý pobyt

K trvalému pobytu se přihlásíte na Úřadě městské části Prahy 1 na Oddělení osobních dokladů. Potřebujete:

1) vyplněný a podepsaný přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Tento lístek získáte přímo na Oddělení osobních dokladů.

2) platný občanský průkaz nebo cestovní pas (pokud jste doteď měli trvalé bydliště v cizině) nebo doklad o nabytí státního občanství

3) doklad opravňující užívat objekt, do kterého si chcete nahlásit trvalé bydliště. Nejčastěji se jedná o nájemní smlouvu nebo výpis z katastru nemovitostí. V pořádku je také úředně ověřené písemné potvrzení majitele objektu.

Pokud splníte všechny výše zmíněné formální náležitosti, zaplatíte správní poplatek ve výši 50 Kč a jste přihlášeni k trvalému pobytu.

Potřebujete přihlásit k trvalému bydlišti na Praze 1, i když v této městské části reálně nebydlíte? I to je možné. V Praze vás můžeme přihlásit k trvalému pobytu přímo v centru na Praze 1, v ulici Rybná 716/24, 110 00, za poplatek 500 Kč měsíčně.

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Nahoru